Miércoles, 8 Febrero 2017

Convocatòria pacte territorial

Bases per a la contractació de personal amb caràcter temporal per al projecte experimental per al desenvolupament d'empreses d'impacte social en l'àmbit del turisme rural en la Costera-Canal

A continuació s'adjunten les bases per a la contractació amb caràcter temporal d'un tècnic en diagnòstic territorial i dinamització comercial, un tècnic de turisme, un tècnic de comunicació i gestor de xarxes socials, un tècnic informàtic i un tècnic de gestió de projectes de desenvolupament territorial, per a la seua incorporació en el projecte experimental per al desenvolupament d'empreses d'impacte social en l'àmbit del turisme rural en la comarca de la Costera-Canal de conformitat a l'ordre 12/2016 de 29 de juliol de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per la qual s'estableixen les bases reguladores del programa de foment dels acords territorials en matèria d'ocupació i desenvolupament local en la Comunitat Valenciana.