Dijous, 2 Febrer 2017

Acta selecció beca post Diputació

Una vegada examinades les sol·licituds s'ha procedit a la baremació dels candidats

En la seu de la Mancomunitat de Municipis La Costera-Canal, es reunix la Comissió Avaluadora per a la selecció de jóvens postgraduats participants en el programa de pràctiques formatives “La Dipu Et Beca- Modalitat Post”. Una vegada examinades les sis sol·licituds presentades es procedix a la baremació dels candidats. Es procedix a establir un termini de tres dies hàbils, a comptar des de la publicació d'esta acta, per a la presentació d'al·legacions per part dels candidats.

Podeu consultar a l'enllaç l'acta de selecció.