CENTRE HISTÒRIC

CENTRE HISTÒRIC

D' origen musulmà, amb carrers estrets i costeruts, que s' enfilen cap a la serra del Castell. La Santa Creu, amb els seus escalons i raconets, Sant Joan i la seua font antiga, Santa Rosa, Sant Gaietà amb els escalons que ens porten a la plaça de l' Església i la font de Sant Bertomeu.