CASTELL

CASTELL

Edifici d’època islàmica que apareix documentat en la crònica de Jaume I. L’any 1348 encara mantenia la seua funció . L’any 1339 el Rei Pere el Cerimoniós va donar ordre de què amb altres fortaleses ja abandonades fóra inutilitzat.