ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT BERTOMEU

ESGLÉSIA PARROQUIAL DE SANT BERTOMEU

Es tracta del monument més destacat de Vallada. L’any 1564, el Mestre picapedrer Domingo de Gamieta començaria l’edificació d’este temple parroquial que, després de diverses fases de construcció, fou definitivament acabat després de l’edificació de la Capella de la Comunió, en la segona meitat del segle XVIII.