CAPELLA DEL DIVÍ JUTGE

CAPELLA DEL DIVÍ JUTGE

Edificada després del terratrémol del 1748, on durant molts mesos va estar protegit el Santíssim .

Va ser una capella improvisada, davant el temor de l'enfonsament del temple parroquial.