MUSEU ARQUEOLÒGIC DE VALLADA

MUSEU ARQUEOLÒGIC DE VALLADA

Els materials arqueològics conservats representen una extensa cronologia : paleolític, eneolític, bronze ibèric, romà, medieval islàmic, medieval cristià i època moderna. La cronologia compren aproximadament des de l'any 14000 aC. fins al segle XIV-XV de la nostra era.