FESTES PATRONALS

FESTES PATRONALS

Última setmana Agost

Se celebren les festes patronals dedicades al Sant Crist del Miracle i la Mare de Déu del Naixement.

Les activitats que es realitzen son tallers, exposicions en el dia de les associacions, concerts i verbenes on destaquem la llarga tradició musical del municipi, amb un concurs per a jovens interprets així com les partides de pilota, ofrenes a la Mare de Deu i teatre.