TEATRE JOAN DE JOANES

TEATRE JOAN DE JOANES

Propietat de la Societat Musical La Lira Fontiguerense, on es realitzen actuacions musicals i teatrals.