RETAULE DE JOAN DE JOANES

RETAULE DE JOAN DE JOANES

El retaule, de grans dimensions, va estar elaborat a l'oli en el S XVI.

Joan de Joanes està considerat com el mestre de la pintura del Renaixement. Va naixer a la localitat i hui en dia encara es pot veure la casa natalicia.