JACIMENTS ARQUEOLÒGICS

JACIMENTS ARQUEOLÒGICS

Existixen 3 jaciments, inclosos en l'Inventari de Jaciments Arqueològics de la Comunitat Valenciana:

CASA PEROT. La finca, propietat del senyor Eleuterio Soriano, es troba en la falda de la muntanya Requena, prop del Portitxol, cap a l'Est, hi ha un xicotet monticle on, al realitzar uns desfonaments van aparéixer moltes pedres de picapedreria i vidres, un anell d'or i altres restes. Hi havia també una sitja de mitjana grandària, formada per una excavació en terra coberta amb lloses de pedra a manera de falsa cúpula, que es va trobar buida. Altres llocs del monticle van donar restes de parets de pedra xicoteta i mitjana, i fragments de ceràmica ibèrica amb decoració de franges. Segons el parer dels prospectors, les restes pareixen d'un poblat ibèric, o iber- romà, mentres que el vidre i l'anell tenen caràcter punicoide, per la qual cosa ha de tractar-se de restes d'un atuell de pasta vítria, com la granadura de colors, prou comú en els poblats ibèrics i les seues necrópolis.

ELS TERRERS  Assentament del Bronze.

LA JUDIA Poblat enmurallat del Bronze valencià.